Cerrar

es | val   

Subvencions per a la contratació de personas amb discapacitat 2017

* El registro se encuentra ACTIVADO y en HISTORICO desde 20-09-2017 23:59

Hasta el miércoles, 20 de septiembre de 2017

Denominació

Programa d'ajudes destinades a afavorir l'accés al mercat de treball dels col·lectius vulnerables: persones amb diversitat funcional o malaltia mental en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017 (Servef).

Objectiu

L'objectiu d'aquest Programa és afavorir l'accés al mercat laboral de les persones aturades de la Comunitat Valenciana pertanyents a determinats col·lectius: persones amb diversitat funcional i diversitat funcional severa.
Les contractacions objecte de subvenció hauran d'efectuar-se en 2017 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris

En qualitat d'ocupadores: Qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.


Quantia

1. Persones amb diversitat funcional i diversitat funcional severa o dones víctimes de violència sobre la dona amb diversitat funcional oscil·larà entre els 7.926,24 euros i 9.907,80 euros
2. Per a la contractació temporal serà serà el resultat de multiplicar el 100% del Salari Mínim Interprofesional por el nombre mínim de mesos de manteniment del contracte tenint una durada entre 3 i 9 mesos.
3. Transformació de temporal a indefinit el 100% del Salari Mínim Interprofesiona vigent en el moment de la contractació de la persona aturada, és a dir, 9.907,80 euros, pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte establit en la lletra c) de l'article 17 de l'Ordre de bases reguladores (12 mesos)

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades les condicions establides, lliurant-se d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant açò, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

Termini

Fins al 20/09/2017

Documentació i punts de lliurament

Descarrega la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

S/V
visitas hoy 2 · visitas total 2.685

Usuario: AdmonAlcoi

Canal: CEEI Alcoy

Fecha publicación: 03/03/2017 12:52

Url: http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=8&n=13543

Comentarios

Usuario sin logear

Envía tu comentario

Debes iniciar sesión - Hoy 03:29

Título:

Comentario:

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar